Điều khoản dịch vụ

 • Điều kiện trả hàng
  Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
  Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
  Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);
  Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.
 • Tình trạng của hàng trả lại 
  Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. BiRi Shop khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. 
 • Hoàn tiền cho Hàng trả lại
  BiRi Shop sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. 

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.